За нас

кои сме ние и как възникна идеята

0
ученика от СМГ

ние сме

Като представители на младото поколение, пред нас стои задачата да построим едно красиво и сигурно бъдеще.

0
компании партньори

работят с нас

Намерихме социално отговорни компании, които работят с нас.

people-coffee-meeting-team-7096
selective-focus-photography-of-child-hand-1250452

Как възникна идеята

Ние сме ученици, зрелостници от Софийската математическа гимназия “Паисий Хилендарски”, известна с множеството си заслуги и спечелени състезания в сферата на науките.

Ние се насочихме другаде – към проблемите на обществото. Въпреки малкия ни опит, с много надежда и желание сме създавали проекти, събития и инициативи, свързани с подобряване на училищната среда. С времето обаче, започнахме да мислим по-мащабно.

Вярваме, че светът се развива все повече и повече в добра посока и сме отдадени на това да му помогнем. Въпреки разминаването в кариерните ни планове, заедно сме готови да поемем тази задача. Според нас, важното е не какво място заемаш в обществото, а дали истински възприемаш себе си като част от него и какво правиш, за да стане то малко по-добро. 

Нашият Екип

Ева Николова

основател на идеята

Преслава Христова

технически въпроси

Ива Николова

Асен

Помогнаха ни

Мартин Петров

уеб дизайнер и създател на платформата

предлага безплатен уеб дизайн за благотворителни каузи.

2020

тази година поставихме началото

Защо да доброволствам?

Една от по-известните ползи от доброволческата дейност е въздействието върху общността. Тя ви позволява да се свържете с вашата общност и да я направите по-добро място. Дори да помогнете с най-малките задачи, това може да доведе до реална промяна в живота на хора, животни и организации в нужда.
Доброволческата дейност е двупосочна улица: Тя може да бъде от полза за вас и вашето семейство, колкото каузата, на която решите да помогнете. 

Посвещаването на времето си като доброволец ви помага да създадете нови приятели, да разширите мрежата си и да засилите социалните си умения.
Един от най-добрите начини за създаване на нови приятели и укрепване на съществуващите връзки е да се ангажираме в някаква полезна съвместна дейност. Доброволчеството е чудесен начин да се запознаете с нови хора, особено ако сте в даден район отскоро. То укрепва връзките ви с общността, събира ви с хора със сходни интереси и ви оставя много незабравими спомени. Освен това, то ви учи на лесно приспособяване към социума, правейки общуването все по-лесно и приятно.

Също така доброволчеството развива важни за професионалната сфера качества, които трудно иначе биха могли да се придобият. Освен че натрупвате опит в екипната работа, вие бързо усвоявате нови организационни умения, които са безценни в съвременния свят.
През последните десетилетия Европа все по-отчетливо се стреми да стимулира
активна и съзнателна обществена отговорност у гражданите, и най-вече, у младото
поколение. Поощряването на различни доброволчески дейности и кампании е вече
добре установила се практика за осъществяването на тази цел. Чрез безвъзмездното си участие в множество инициативи, младежите не само придобиват ценен опит, но и изграждат устойчива нагласа за социална ангажираност. България обаче по-трудно се приобщава към тази политика. Според CAF World Giving Index 2018, което е сред най-авторитетните световни проучвания за доброволчеството, благотворителността и щедростта по света, България се класира на предпоследно място от 145 държави със само 5% от анкетираните, които доброволно са дарили от времето си през последния месец преди провеждането на анкетата. От 10-те изследвани страни в Източна Европа, България заема последно място в класацията.


Дори в света на технологиите, където ежедневно сме заливани от всякакъв вид информация, се оказва трудно човек да намери правилната благотворителна инициатива, да провери доколко тя е достоверна и да започне реално да дарява труда си. Това е една от причините да създадем нашата платформа – тя предлага максимално улеснен достъп и система за намиране на подходящата кауза. Но отново идва проблемът с недостига на времето. Как измежду работата, социалните контакти и всичките безброй задължения, които имаме, да намерим време за благотворителност?
Никого няма да заблуждаваме – трудно е. Трудно е да успееш да уредиш своя живот, камо ли да мислиш за този на останалите. Но не сме ли дошли на този свят точно заради това? Колкото и да изброяваме плюсовете на благотворителността, нищо не би могло да засенчи красотата на нечия усмивка, промяната на един живот и огромното удовлетворение, което това носи. Силно вярваме, че доброто в крайна сметка ще победи…

За да може човек да доброволства, трябва първо да проучи активните каузи и организации, докато намери тази, към която се припознава най-много или прецени,че има най-много нужда от помощ. Изисква се време и задълбочаване в материята, за да се разгледат всички възможни опции и да се кандидатства за дадена инициатива. Идеята на “Доброволец” е всъщност всички каузи да бъдат обединени и групирани на едно място, за да може това да се случва максимално удобно за всеки заинтересован.

Доброволчеството обикновено се счита за алтруистична дейност, при която даден човек или група предоставя услуги без финансова или социална печалба, за да се възползва друг човек, група или организация. Доброволчеството също е известно с развитието на умения и често е предназначено да насърчава доброто или да подобрява качеството на живот на човека. Доброволчеството може да има положителни ползи както за доброволеца, така и за служителя или общността, която се обслужва. Предвижда се също така да се осъществят контакти за евентуална заетост. Много доброволци са специално обучени в областите, в които работят, като медицина, образование или спешно спасяване. Други служат при необходимост, като отговор на природно бедствие, макар и вече да има много различни инициативи, имащи нужда от доброволен труд. Каузи свързани със заболявания, бездомни хора и животни, екология и т.н. Това са проекти, за които иначе не могат да се отделят достатъчно средства, а представляват реални проблеми, на които трудно можем като човешки същества да обърнем гръб. Затова са нужни хора, които безвъзмездно да даряват труда си. Това ни прави по-добри хора, по-социално осъзнати и ни учи да оценяваме живота си по-съдържателно.

Идеята за платформата се роди, когато в час по “Свят и личност”, ни бе възложена задачата да създадем групов проект, който да е в полза на обществото – законосъобразен, подробно описан и с пълни доказателства за всеки елемент. Идеята на тези проекти е да навлезем в полето на институциите, да се научим да работим с тях, да се научим на отговорности и организация. Бързо забелязахме, че повечето ни връстници планираха да направят еднократни благотворителни инициативи, които се правят всяка година, свързани с домове за деца, спортни състезания или екология. Ние решихме, че ще се възползваме напълно от ситуацията и ще създадем нещо, което ще остане като отпечатък в благотворителността и именно да обединим всички инициативи на едно място, за да може достъпът да бъде лесен и разбираем. Много бързо сформирахме малък екип и веднага се заловихме да изготвяме стратегия и да опишем всичко до най-малката подробност. Отделно от самата платформа сме си поставили за цел да разпространим максимално идеята за доброволчеството чрез множество събития, презентации в различни институции като училища и университети и други маркетинг стратегии. Поради тази причина екипът ни бе разделен на две – отговорниците за платформата и отговорниците за разпространението. Лидерът на “маркетинг”-отбора е и първоначалният инициатор на проекта – Ева Николова, а техническата част поеха Асен Марков и Преслава Христова…

quote-icon

"Не наследяваме земята от предците си.
Взимаме я назаем от децата си."

последвайте ни

социалните медии могат да бъдат полезни. нека разпространим добрия пример.

ето кой е вече с нас